Små lån och krediter leder oftare till inkasso

Enligt en ny rapport från Finansinspektionen ökar lånen hos svenska konsumenter, samtidigt som många skulder också leder till inkasso. Det är framförallt mindre lån och krediter som är överrepresenterade när det gäller detta. De som oftast får problem med återbetalningarna är unga under 25 år. Därför ska nu en utredning kring riktlinjerna för kreditupplysningar göras.

Stressad kvinna framför dator med faktura

Står för 50 procent av lånekostnaderna

Myndighetens rapport visar att det de senaste åren har skett en kraftig ökning av antalet konsumtionslån – och idag står dessa lån för totalt 20 procent av de svenska hushållens totala skulder. En relativt liten del, men trots det utgör de hälften av hushållens lånekostnader per månad. Detta eftersom konsumtionslån oftare har både högre ränta, såväl som kortare löptid.

Små kort- och kontokrediter tillsammans med fakturaköp är de konsumtionslån som ökat allra mest de senaste tio åren – från 4 miljarder kronor till 50 miljarder kronor, skriver myndigheten.

Kreditupplysningarna ska ses över

Även om majoriteten av alla konsumtionslån rör mindre belopp har andelen betalnings-förelägganden ökat stadigt. Så många som 4,5 procent av alla låntagare får problem med återbetalningen redan under de första månaderna efter att ett lån eller kredit beviljats. Detta visar på en svag betalningsförmåga hos låntagarna och att kreditprövningarna inte fungerar.

Bland unga vuxna under 25 år är siffran nästan dubbelt så hög. Där är det så många som 8 procent som får ett inkassokrav redan under de första månaderna efter lånet har tecknats.

Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, menar att det inte är acceptabelt att så många av låntagarna får problem med att återbetala sina lån redan i början av låneperioden.

Detta tyder på att den information som inhämtas vid en kreditupplysning måste ses över så att prövningarna kan bli mer tillförlitliga. I samband med detta har Finansinspektionen börjat se över riktlinjerna gällande kreditprövningar. Ett arbete som ska vara klart till mitten av 2021.

Samlingslånen ökar i populäritet

Det är inte bara de små krediterna som har ökat kraftigt enligt Finansinspektionens rapport. Även lån på belopp över 200 000 kronor har sett en stor ökning. En stor andel av dessa lån används dessutom för att lösa just mindre lån och krediter genom så kallade samlingslån.

Genom att samla flera mindre lån till ett enda stort kan man många gånger spara pengar. Detta eftersom man ofta betalar till exempel aviavgifter på flera lån, samtidigt som räntan på smålån ofta är högre än på större lån – åtminstone när det gäller olika högkostnadskrediter. Därför väljer många konsumenter att samla sina lån och på så sätt sänka sina lånekostnader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.