SMS lån utan UC

sms lån utan UCNär man ansöker om ett sms lån så är det för att man har behov av ett tillfälligt tillskott till sin hushållskassa, kanske för att pengarna inte räckte till denna månad eller för att man fick en oförutsedd utgift att betala, sådana utgifter som man normalt betalar med sin vanliga lön.

Ett sms lån är en form av ett handlån som man är i ett tillfälligt behov utav just för stunden och som man sedan betalar tillbaka direkt när man får sin lön. Det är ett kortfristigt och ett lån på ett lågt belopp som löper på en 30 dagars kredit.

När man ansöker om större lån som huslån, billån eller olika former av privatlån hos banker eller finansbolag så får man sin kreditvärdighet ordentligt genomgången. I dessa fall handlar det om att man lånar ett större belopp som ska återbetalas under en längre tid framåt och därför så vill långivaren vara säker på att man kan återbetala sitt lån även i framtiden, inte bara den första månaden.

Därför använder sig många banker och finansbolag av UC för att kunna göra en bredare kreditbedömning av sina kunder. Varje gång som man ansöker om ett sms lån och banken tar en UC så registreras detta hos UC. Detta innebär att alla som tar en UC på en privatperson kan se hur många fler det är som har gjort en UC på denna person.

I förlängningen så kan man få det betydligt svårare att få lån eller krediter om man har många UC-förfrågningar registrerade på sig för det kan skrämma långivaren att tro att de andra antingen har avslagit låneansökningarna av något skäl eller att det finns en risk att personen har väldigt många andra lån eller krediter utestående.

Välja ett sms lån utan UC

Eftersom sms lån är ett tillfälligt lån och det är vanligt att man återkommande lånar en liten slant, när behovet uppstår, så blir det lätt många kreditbedömningar som görs och använder då lånebolaget UC för sina kreditbedömningar så registreras alla dessa förfrågningar.

Om man inte vill riskera att få problem med framtida krediter eller lån så bör man välja ett lånebolag som inte använder UC utan istället några av de andra kreditupplysningsföretagen som inte registrerar alla förfrågningar.

Det finns idag ett flertal smslånebolag som inte använder UC och som även noga poängterar det så att de inte ger låntagaren problem i framtiden om denna vill ansöka om lån eller krediter. Eftersom sms lån, som är ett kortfristigt och tillfälligt lån, bygger på helt andra kriterier än de större lånen, som ska betalas tillbaka under lång tid, så behöver inte lånebolagen bedöma personers framtida kreditvärdighet utan egentligen bara göra en bedömning om låntagaren kan betala tillbaka sitt lån inom en period på 30 dagar. För sms lån är de flesta andra kreditupplysningar lika effektiva och innehåller lika komplett information som en UC, men man slipper få antalet förfrågningar registrerade på sig.

Om information om vilket kreditupplysningsföretag som lånebolaget använder sig av saknas på hemsidan kan man skicka en förfrågan till lånebolaget om vilket kreditupplysningsföretag som de använder sig av.