AP-fonderna

Allmänna pensionsfonden, eller AP-fonderna som de också kallas har funnits i Sverige sedan 60-talet. Dessa fonder har som främsta uppgift att utjämna svängningarna mellan pensionsavgifter och pensioner samt att bidra med avkastning till pensionssystemet på lång sikt.

Fonderna finns i sju stycken olika former. De olika fonderna rätt och slätt, första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde AP-fonden. Första, Andra, Tredje och Fjärde förvaltar bufferten i inkomstpensionssystemet. Till de fonderna förs kapital vid överskott och därifrån tas även kapital vid underskott i pensionsutdelningarna. Även den Sjätte AP-fonden är en buffertfond, men med skillnaden att den fonden är stängd. Det innebär att inget förs till eller tas ifrån fonden. Den Sjunde AP-fonden är annorlunda från samtliga övriga fonder, den fonden förvaltar kapital i premiepensionssystemet. Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen, dit går 2,5 % av lönen. Hur mycket man får i premiepension när man väl blir pensionär beror på hur mycket pengar man har tjänat in under sitt arbetsliv.

Nyligen framkom ett förslag från regeringen som kommer att lösgöra flera hundra miljarder kronor hos AP-fonderna för placeringar i onoterade tillgångar. Sveriges finansmarknadsminister, Per Bolund, anser att detta är nödvändigt för att AP-fonderna ska få möjlighet att ge den bästa möjliga avkastningen. Förslaget om ändrade placeringsregler gäller Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. I praktiken innebär förändringen att den tillåtna placeringen i onoterade tillgångar ska höjas från nuvarande 5 % till hela 40 %.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *