Kina och USA ser minskande handel

Under det andra halvåret av 2017 tog den fallande trenden fart. Totalt beräknar man att investeringsvärdet har minskat till 1,8 miljarder kronor. Under det år som Kina visade ett intresse för att investera i USA kunde man mäta en ökning av investeringar.

Hela utfallet för år 2017 beräknades till att uppgå till 29 miljarder dollar jämfört med år 2016 då det skedde investeringar på 46 miljarder dollar.

Under årets första fem månader orsakade handelskriget mellan de två länderna ett fall på 92% i investeringar.chinese and us flag with cracks

Orsaker till minskning av investeringar

Det finns många anledningar till varför Kina och USA är inblandade i ett handelsbråk.

Framförallt upplever man att politiken har bedrivits i USA spelar en betydande roll, vilket innebär att kinesiska köp har nekats av säkerhetsskäl. Det förekommer teorier om att USA upplever en viss orättvisa från Kina.

Från kinesiskt håll har man svarat med att begränsa kapitalflödet som kommer från utlandet i syfte med att bli kvitt de köp som anses överflödiga från de kinesiska företagen, vilket har skett med lån från landets banker. Genom detta spår man att risken för den finansiella stabiliteten ökas i Kina.

Den stela stämningen mellan USA och Kina har under de första fem månaderna av 2018 lett till att fem gynnsamma affärer inte har lett till framgång. De fem affärerna väntades att uppgå till 2 miljarder dollar. Några av de företagen som förhindrades var Ant Financial och HNA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.